HGH Khoom - Neeg Loj Hlob Hnyav (HGH), Sterile Somatropin rau kev txhaj tshuaj

Nco tseg: Los xaiv cov chav kawm HGH tag nrho koj txuag tau ntau dua 20%, 30% thiab 50%

Cov sau los tsis muaj hlo li

Saib tag nrho cov khoom